BehPerp Viral Nucleic Acid Extraction kit

کیت استخراج اسیدنوکلئیک ویروسی، یکی دیگر از محصولات شرکت دانش بنیان به ژن می‌باشد که از آن به منظور استخراج و جداسازی ماده ژنتیکی ویروس استفاده می‌شود.

این کیت فقط برای اهداف تحقیقاتی طراحی شده و نمی‌توان آن را برای مصارف انسانی یا تشخیصی استفاده کرد.

نکاتی در مورد BehPrep Viral Nucleic Acid Extraction Kit:

 • تمامی مواد موجود در کیت باید در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. در صورت شرایط نگهداری مناسب، این مواد تا تاریخ انقضای درج شده روی بسته‌بندی پایدار خواهند بود.
 • ذخیره این مواد در دمای یخچال یا فریز منجر به تشکیل رسوب در محلول‌ها و در نتیجه تاثیری منفی بر استخراج و خالص‌سازی اسیدنوکلئیک خواهد داشت.
 • تمامی محلول‌های موجود در این کیت به صورت شفاف هستند و در صورت مشاهده هرگونه رسوب، می‌بایست آن‌ها را در دمای ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد یا حمام آب ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم کرد تا رسوب‌ها حل شوند.
 • گاهی اوقات ممکن است بافرها ظاهر زردرنگی داشته باشند که خللی در عملکرد آن‌ها ایجاد نمی‌کند.
 • از ذوب و انجماد مکرر مواد باید خودداری شود.
 • بافرها را قبل از استفاده باید به خوبی مخلوط کرد.

به منظور خرید و کسب اطلاعات بیشتر در مورد این محصول با به ژن تماس بگیرید.

محتویات کیت BehPrep Viral Nucleic Acid Extraction

 • 100Preps
 • 100
 • 300
 • 1.28mg
 • 2.5ml
 • 20ml
 • 38ml
 • 32ml
 • 24ml
 • 50Preps
 • 90
 • 150
 • 640ug
 • 1.25ml
 • 10ml
 • 19ml
 • 16ml
 • 12ml
 • 100Preps
 • Spin Column
 • Collection Tube
 • RNA Carrier (Lyophilize)
 • Proteinase K
 • LB Buffer
 • WB1 Buffer
 • WB2 Buffer
 • VEB Buffer