ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز شرکت بیوتکنولوژی پزشکی به ژن در شیراز

شرکت به ژن در حوزه تولید کیت‌های استخراج  DNA ، RNA و همچنین محیط کشت های میکروبی و سلولی با ارائه محصولات با کیفیتی که در کنار شدیدترین سازو کار کنترل کیفی (در طول پروسه تولید، بسته بندی و انبار) تولید می شوند، فعالیت می‌کند. به ژن مصمم است تا با برخورداری از منابع انسانی فرهیخته و اثربخش، ساختار منعطف و فناوری کارآمد یکی از موثرترین و پیشروترین شرکت‌های زیست فناوری ایران و منطقه باشد. در این راستا به ژن با تمرکز بر ساختار تحقیقاتی و توسعه ساختار ها و سازوکارهای موجود همواره سعی در جذب محققان نخبه و افزایش تولیدات بیولوژیکی خود تا رسیدن به یک شرکت تولیدی گسترده را خواهد داشت.