کیت تخلیص ستونی

کیت‌های ستونی به ژن یک روش ساده، دقیق و پر بازده را برای استخراج DNA از خون، سرم، بافی کوت، سلول‌های حیوانی، ژل آگارز و همچنین پلاسمید  فراهم کرده‌اند.

  • تخلیص با کیفیت و بازدهی بالا DNA
  • DNA تخلیص شده با خلوص و کیفیت بالا و عدم آلودگی به پروتئین و کربوهیدرات، مناسب برای آنالیزهای پایین دستی حساس از جمله PCR، qPCR، ژنوتیپ، تعیین توالی و …
  • کیت‌های ستونی تخلیص DNA به ژن صرفا برای مصارف تحقیقاتی کاربرد دارند.