BEHMAG GEL EXTRACTION KIT

کیت مغناطیسی استخراج از ژل، برای استخراج حداکثر ۵µg از DNA در مدت ۳۰ دقیقه و با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و یک رک مغناطیسی طراحی شده است. استفاده از رک مغناطیسی به همراه کیت، با صرفه‌جویی در زمان فرآیند و بدون نیاز به سانتریفیوژ، راحتی کاربر را به شدت افزایش می‌دهد. دامنه اندازه برای استخراج مؤثر در حدود ۵۰bp ~ 20 Kb و میزان بازیابی بیش از ۹۰٪ است.

ویژگی‌ها:

-این کیت در ظرف ۳۰ دقیقه، قطعه DNA را از برش‌های ژل آگارز(TAE یا TBE) استخراج می‌کند.

-بازده معمولی حاصل از برش‌های محلول یا ژل تقریباً ۱۰۰-۹۰٪ است و می‌توان قطعات DNA را به میزان تقریبی ۵۰bp- 20Kb و به صورت موثر بازیابی کرد.

– قطعات DNA تخلیص شده برای آزمایش‌های پایین دستی از جمله PCR، qPCR، تعیین توالی و برش با آنزیم محدودکننده مناسب می‌باشند.