BLOOD DNA EXTRACTION KIT

کیت ستونی استخراج DNA از خون به ژن یک روش سریع ، دقیق و راحت را برای جداسازی DNA ژنومی با کیفیت بالا از خون ، بافی کوت، مایعات بدن ، پلاسما ، سرم ، سلول کشت شده حیوانی و غیره فراهم می کند. در این کیت بازده معمولی DNA ژنومی بسته به تراکم سلولی خون متفاوت است. با توجه به کاربری راحت و زمان کم استخراج DNA، این کیت برای تحقیقات با دامنه زیاد مراکز تحقیقاتی پیشنهاد می شود.

  • تخلیص با کیفیت و بازدهی بالا DNA
  • DNA تخلیص شده با خلوص و کیفیت بالا و عدم آلودگی به پروتئین و کربوهیدرات، مناسب برای آنالیز های پایین دستی حساس از جمله PCR، qPCR، ژنوتیپ، تعیین توالی و …