مشاهده همه 6 نتیجه

BehPrep Fungal DNA Extraction Kit

BehPrep Fungal DNA Extraction Kit

۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

BehPrep G-Plus DNA Extraction Kit

BehPrep G-Plus DNA Extraction Kit

۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

BehPrep Gel&PCR Purification Kit

BehPrep Gel&PCR Purification Kit

۳۱۰,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

BehPrep Genomic DNA Extraction Kit

BehPrep Genomic DNA Extraction Kit

۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان

BehPrep Viral Nucleic Acid Extraction Kit

BehPrep Viral Nucleic Acid Extraction Kit

۲۱۰,۰۰۰ تومان۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان

BehPrep Viral RNA Extraction Kit

BehPrep Viral RNA Extraction kit

۱۵۰,۰۰۰ تومان۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان