• شرکت دانش بنیان ویستا زیست فناوری به ژن


    خدمات شرکتکاتالوگ محصولات
  • به ژن

    فراتر از ژن

  • تنها تولیدکننده کیت‌های آزمایشگاهی اختصاصی COVID-19 در جنوب کشور

  • ارائه دهنده کیت‌های استخراج اسیدنوکلئیک و مستر میکس‌های PCR

    با توانایی تکثیر DNA تا طول قطعه‌ی ۱۰kb

بانک مقالات به ژن

شرکت تولیدکننده محصولات بیوتکنولوژی در شیراز