مقاله ها و دستاورد ها

در به ژن هر روز اتفاقات تازه ای رخ میدهد برای پیگیری از اخبار به ژن و جدیدترین دستاورد ها به وبلاگ ما سر بزنید.

محصولات و خدمات

برای مشاهده جزییات محصولات و خدمات قابل ارایه در به ژن از لینک زیر وارد شوید.

خرید و ثبت سفارش

برای ثبت انلاین و پیگیری سفارشات خود از لینک زیر اقدام نمایید.

شرکت بیوتکنولوژی و دانش بنیان به ژن

شـرکت دانش بنیـان به ژن در سال 96 تاسیس شده و فعالیت رسمـی خود را از تابستان 98 آغاز کرده است. این شرکت با تمرکز بر روی تولید محصولات آزمایشگاهـی سلولی و مولکولی ، توسط تیمـی جوان، با انگیـزه و متـخصص اداره میشود. شرکت به ژن از اسفند 98 با شروع اپیدمی کرونا به دعوت ستاد زیست فناوری ریاست جمهوری شروع به تولیـد محصولات آزمایشگاهـی تشخیـص کوویـد19 کـرده و اولین شـرکت در کشـور بوده که با تاییدیه ی انستیتو پاستور ایـران مجـوز فروش اداره تجهیـزات را در خصـوص کیت های استخـراج RAN ویروس کووید19- دریافت کرده است و تا کنون سهم عمده ای در تولید داخلی این محصـولات و عدم وابستگی به واردات در این بحـران کشوری داشته است.