تماس با شرکت بیوتکنولوژی و دانش بنیان به ژن

ایمیل :

info@behgene.com

behgene@gmail.com

شماره تماس :

۰۹۰۵۳۶۳۳۸۴۰

ساعات کاری:
شنبه تا چهارشنبه: ۱۴:۰۰ – ۸:۰۰
پنجشنبه: ۱۲:۰۰ – ۸:۰۰

آدرس:
کیلومتر ۵ جاده شیراز-اصفهان خیابان کارآفرین پردیس دانشکده داروسازی مرکز رشد بیوتکنولوژی