جدیدترین محصولات

تکنولوژی ها

بازخورد خانواده به ژن

مشتریان ما خانواده ما هستند.

از عملکرد شرکت در ارسال به موقع وسریع کیت متشکرم. درضمن پشتیبانی فنی بسیار مشتری مدار بودند.

 

نمونه ناخن جزء نمونه های پذیرفته شده محصول نبود اما ما گذاشتیم و جواب خوبی هم گرفتیم.

 


شرکت پخش کننده کیت هستیم. کیت های G-Plus -Viral Nucleic Acid و Genomic DNA خریداری کردیم و از نتیجه راضی بودیم.

از کیت G-Plus برای نمونه های CSF ، BAL و ادرار استفاده کردیم. برای نمونه ادرار مشکل داشتیم که از طریق تماس با پشتیبان فنی حل شد. درمجموع عملکرد رضایت بخش بود.