BehPrep Fungal DNA Extraction Kit

کیت استخراج BehPrep Fungal DNA جهت استخراج DNA از سویه های مختلف قارچ ها و باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به روش ستونی بهینه سازی شده است.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.