پروتئیناز K

300,000 تومان

پروتئیناز K با خلوص بالا جهت هضم کارآمد پروتئین­ها بدون تاثیر بر کیفیت نمونه مناسب می­باشد.