BehGene CoronaVirus RT-PCR Kit

کیت BehGene ™ COVID-19 شرکت به ژن برای شناسایی ویروس COVID-19 مورد استفاده قرار می‌گیرد.  این کیت برای انجام تکنیک‌های RT-PCR  و Real-time PCR  روی RNAهای موجود در نمونه‌های تنفسی(مانند مایع لاواژ آلوئار) به کار می‌رود که مثبت بودن ویروس COVID-19 در نمونه را به صورت کیفی نشان می‌دهد.

شرایط ذخیره و نگهداری:

 • تمام مواد موجود در کیت باید در دمای ۲۰- درجه سانتی‌گراد یا پایین‌تر نگهداری شوند.
 • COVID-19 Probe Mixture باید در دمای پایین‌تر از ۲۰- درجه سانتی‌گراد و در تاریکی نگه داشته شود.
 • این محصول، ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید منقضی می‌شود و پس از آن نباید مورد استفاده قرار گیرد.
 • ۶ ماه بعد از باز شدن کیت، این محصول منقضی می‌شود و نباید بعد از این مدت مورد استفاده قرار گیرد.
 • در صورت مشاهده هرگونه ایرادی در کیت، نباید از آن استفاده شود.
 • مواد و زباله‌های حاصل از این کیت باید مطابق با قوانین ایمنی کشور یا منطقه دور انداخته شوند.
 • در صورتی که کیت برای مدتی طولانی در دمای اتاق نگه داشته شود و یا به صورت مکرر ذوب و منجمد شود، نتیجه آزمایش را دچار خطا می‌کند.

محتویات کیت

 • 100Tests/KIT
 • 2x1050ul
 • 210ul
 • 200ul
 • 200ul
 • Reagents / Materials
 • COVID-19 Reaction Mixture
 • COVID-19 Probe Mixture
 • COVID-19 Positive Control
 • COVID-19 Negative Control