BehMag Genomic DNA Extraction Kit (RUO)

کیت استخراج دستگاهی BehMag Genomic DNA جهت استخراج DNA ژنومیک از نمونه های خون محیطی و بافی کوت بهینه سازی شده است.

در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.