مشاهده همه 5 نتیجه

BehPrep Fungal DNA Extraction Kit

BehPrep Fungal DNA Extraction Kit

۵۰۰,۰۰۰ تومان۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

BehPrep G-Plus DNA Extraction Kit

BehPrep G-Plus DNA Extraction Kit

۳۰۰,۰۰۰ تومان۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان

BehPrep Gel&PCR Purification Kit

BehPrep Gel&PCR Purification Kit

۳۱۰,۰۰۰ تومان۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

BehPrep Genomic DNA Extraction Kit

BehPrep Genomic DNA Extraction Kit

۲۰۰,۰۰۰ تومان۱,۶۹۰,۰۰۰ تومان