بایگانی نویسنده: behgene

تخلیص مغناطیسی DNA

قبل از ظهور تکنیک های مدرن، جداسازی و خالص‌سازی اسید نوکلئیک یک روش پرزحمت ، زمان‌بر و  با مراحل استخراج و سانتریفیوژ متعدد بود که اغلب به دلیل بازدهی کم و خلوص پایین محصولات محدود می‌شد و برای استفاده اتوماتیک و در مقیاس بزرگ مناسب نبود. با این حال، در طی چند سال گذشته ذرات […]